سرویس های هوشمند

سرویس هایی که تا کنون توسط پردازش نگار راشین در زمینه سرویس های هوشمند راه اندازی کرده و به تعداد زیادی از هموطنان در حال سرویس دهی می باشد.

گاراژ+ هوش افزوده خودروی شما!

  • گاراژ با استفاده از اینترنت اشیا (IOT) خودرو کاربران را به اینترنت متصل کرده و قابلیت  عیب یابی، نظارت و ردیابی خودرو از طریق اپلیکیشن را فراهم می سازد
۱۱۱
GPS

به موقعیت جغرافیایی خودرو دلبندتان درهر زمان و مکانی نظارت کنید!

بهبود رفتار رانندگی

گاراژ+ با بررسی رفتار رانندگی کاربر، به شما امتیاز رانندگی امن میدهد، میتانید مهارت های خود را با دیگران مقایسه کرده و بهبود دهید.

شبکه سرویس دهندگان خودرو

پس از عیب یابی خودرو شما، گاراژ+ شما را به شبکه گسترده خدمات دهندگان خودرو گاراژ متصل می‌سازد.

عیب یابی خودرو

گاراژ+ با اتصال به ECU  خودرو شما وضعیت سلامت خودرو بر روی صفحه موبایلتان نمایش میدهد.

RFID Tag

با قابلیت شناسایی صاحب خودرو و قفل کردن (غیر فعال سازی) خودرو در صورت ورود فرد ناشناس به خودرو.

یادآوری سرویس ها

یاد آوری سرویس های دوره ای خود را به گاراژ+ بسپارید تا هرگز کاری از قلم نیفته!